Εκκλησία: Η απάντηση στους φόβους των πιστών – «Το εμβόλιο δεν έχει ούτε τσιπάκι, ούτε εμβρυικά κύτταρα»

Εκκλησία: Η απάντηση στους φόβους των πιστών – «Το εμβόλιο δεν έχει ούτε τσιπάκι, ούτε εμβρυικά κύτταρα»

Διαφ.
Εκκλησία: Η απάντηση στους φόβους των πιστών - «Το εμβόλιο δεν έχει ούτε τσιπάκι, ούτε εμβρυικά κύτταρα»